Qubefy

Vyspělá monetizační platforma pro oceňování služeb, komplexní správu zákaznických profilů a vyúčtování

Variabilní řešení
Rychlé nasazení
Úpravy na míru

Document Generator

Vytváří dokumenty podle předdefinovaných šablon a zpřístupňuje je v požadovaných formátech.

Bill Aggregator

V předdefinovaných cyklech nebo na vyžádání agreguje ohodnocené události do vyúčtování.

Data Exporter

Extrahuje data v požadované struktuře a formátu.

Balance Management

Spravuje, modifikuje a monitoruje čítače vázané na poskytované produkty a služby.

Charger

Sbírá, analyzuje a ohodnocuje události podle definovaných produktů a výsledky mapuje na fakturační položky.

Resource Inventory

Uchovává informace o zdrojích používaných v rámci poskytovaných služeb.

Product Catalogue

Definuje služby, produkty, ceníky a kritéria pro jejich využití v procesech ohodnocování a následného vyúčtování.

Customer Management

Spravuje a poskytuje kompletní pohled na zákaznická data používaná v rámci procesu zpracování událostí.

Voucher Management

Spravuje vydávání a následné uplatnění předplacených a slevových voucherů a poukazů na nabízené produkty.

Accounts Receivable

Zaznamenává a spravuje finanční aktivity na účtech zákazníka sdružující veškeré jeho pohledávky.

Qubefy jednoduše přizpůsobíte svým současným i budoucím potřebám a nárokům

Díky modulární architektuře a využití moderních technologií se výsledné řešení přizpůsobí individuálním potřebám zákazníků nezávisle na oblasti využití, nejčastěji v telekomunikacích nebo bankovnictví, ale také energetice a jiných oborech podnikání.

Nejčastější řešení a využití

Qubefy vždy nabízí řešení. Platformu lze využívat ke správě celého end-to-end procesu ohodnocování událostí a oceňování služeb nebo jen při řešení jednotlivých oblastí. Lze ji přizpůsobit pro funkčnost v různých odvětvích a snadno rozšiřovat podle rozvoje a změn ve směřování vašeho businessu.

Oceňování

Platforma plně pokrývá kategorizaci a účtování předplacených i zpětně hrazených služeb libovolného charakteru na základě nakonfigurovaných ceníků a spravovaných zákaznických profilů. Flexibilita a maximální časová efektivnost při zavádění komplexních balíčků služeb pomáhá rychle reagovat na vývoj trhu, rozšiřovat a inovovat nabídku služeb podle aktuálních trendů a preferencí.

 • Plně konfigurovatelný tarifní/poplatkový systém
 • Konvergentní výpočet ceny podporující různé cenové modely
 • Flexibilní zákaznické hierarchie umožňující sdílení služeb
 • Maloobchodní cena, velkoobchodní cena, provize
 • Monitoring útraty
 • Individualizované ceny

Vyúčtování

Na základě na míru nastavených účtovacích cyklů platforma zabezpečuje kontinuální agregaci oceněných události do výsledného vyúčtování. Samotný proces vyúčtování může být rozšířen o aplikování různých doplňujících pravidel, jakými jsou například agregované slevy nebo minimální útraty. Výsledné vyúčtování je poskytováno ve formě výpisu, faktury nebo datové věty.

 • Vyúčtování nanečisto s kontrolou správnosti
 • Variabilní formáty výstupních souborů
 • Možnost sdružené fakturace
 • Variabilní schéma zaokrouhlování
 • Individuální splatnost faktury
 • Automatické nebo manuální uzavírání účtovacího cyklu

Správa pohledávek

Platforma umožňuje převzít vyúčtované pohledávky, spojovat je na zákaznických účtech, spravovat jejich splácení a řídit celý vymáhací proces podle pravidel nakonfigurovaných na základě potřeb zákazníka. Široká škála podpůrných nástrojů, reportů a statistik pomáhá zefektivnit každodenní správu pohledávek.

 • Automatické párování příchozích plateb dle nastavených pravidel
 • Uplatnění záloh při vystavení pohledávky
 • Korekce zůstatku
 • Inkasní splácení

Přizpůsobení vašim potřebám

Aplikaci lze přenastavit nebo rozšířit podle potřeb klientů, a to jak během implementace, tak při následné správě a provozu. Vyvinuté komponenty řeší určité typické oblasti, stejné komponenty ale lze použít při atypických řešeních na míru. Komponenty je možné přestavět do potřebné formy s uzpůsobenou funkčností nebo dovyvinutými součástmi.

Typická implementace

U středně velkého zákazníka trvá typická implementace průměrně tři měsíce a je rozdělena na analýzu, vývojové a konfigurační práce, testování a uvedení do provozu. Analytické práce jsou zahájeny okamžitě po podpisu smlouvy a jejich cílem je definovat integraci s provozními systémy, posbírat informace o poskytovaných produktech a službách a navrhnout šablony výstupních dokumentů. Vývojové a konfigurační práce probíhají paralelně s analýzou. Na konci druhého měsíce je systém připraven k nasazení do zkušebního provozu. Třetí měsíc je věnován ověřování funkčnosti a školení obsluhy, po jehož dokončení je systém nasazen do pilotního provozu za naší plné podpory.

Služby

Konzultace

Profesionální konzultanti s dlouhodobými zkušenostmi vám rádi pomohou s řešením otázek týkajících se problematiky oceňování událostí a správy vyúčtování, ať už na businessové nebo technické úrovni.
Jako nezávislá odborná strana s osobním přístupem vám pomůžeme s výběrem optimálního řešení, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

 • Studie proveditelnosti
 • Rozdílová analýza
 • Optimalizace stávajícího řešení

Podpora a údržba

Klientům nabízíme víceúrovňovou podporu dodaného řešení. Individuálním přístupem a za pomoci detailních businessových a technických vědomostí předcházíme problémům, a tím zvyšujeme efektivitu provozu dodaného nasazení.

 • Service desk
 • Garantované lhůty pro opravu chyb
 • Drobné změnové úpravy
 • Předplacené zdroje

Provoz řešení

Umožňujeme zpřístupnění dodaného řešení formou služby. Převezmeme kompletní provoz hardwaru i softwaru a zaručíme pravidelnou kontrolu, kompletní servisní služby v oblasti technologické (servis hardwaru, odstraňování technických závad), systémové a aplikační (odstraňování poruch v oblasti softwaru – operačních systémů i uživatelských aplikací).

 • Umožní soustředit se na hlavní obchodní činnost
 • Úspora nákladů
 • Dostupnost a spolehlivost

Partneři

Napište nám
close slider
Zaujalo vás Qubefy?
Pošlete nám zprávu.